top of page

     Meriç Koleji Rehberlik Servisi; öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, bulundukları ortamda ne yapabileceklerini kavramaları, kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapar ve psikolojik destek verir.


    Rehberlik hizmetleri eğitim sürecindeki tüm öğrencileri kapsar. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberlik hizmeti bir takım çalışmasıdır.

 

Psikososyal Destek Çalışmaları:

- Kendini tanıma ve gerçekleştirme

- Olumlu benlik algısı geliştirme

- İletişim Becerileri

- Olumlu Akran İlişkileri

- Empati becerisi sağlama

- Sorumluluk duygusu geliştirme

- Problemlerle ve stresle baş edebilme becerisi kazandırma

- Motivasyonu arttırma

 

Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları:

- Verimli ders çalışma tekniklerini öğretme

- Test Çözme Teknikleri

- Kişiye uygun hedefler belirleme

- İlgi, yetenek ve becerilerini tanıtma

- Meslekleri tanıtma ve kariyer haritası çizme

- Sınav kaygısı ile baş edebilme

- Tercih danışmanlığı

child-with-toy-airplane-nature-sunset.jp

Bu çalışmalar öğretmen-veli-idare işbirliği içinde yürütülmektedir. Rehberlik hizmetlerinde “süreklilik”, “gönüllülük”, “bireysel farklara saygı” ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ

     Rehberlik Servisi olarak önceliğimiz tüm öğrencilerimizi yakından tanımaktır. Çalışmalarımızı, öğrencilerimizin yaş grubu, ihtiyaçları, ilgi alanları, yetenekleri ve gelişimi doğrultusunda düzenliyoruz. Mevcut öğrencilerimizin yanı sıra okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin adaptasyon sürecinde destekçisi oluyoruz. Rehberlik servisi olarak sadece öğrenci odaklı çalışmalar yürütmüyoruz; ebeveyn ve öğretmenlere yönelik çalışmalar da düzenliyoruz.

Öğrencilerimiz için:

banner-with-surprised-children-peeking-e
bottom of page