Meriç Koleji Rehberlik Servisi

     Meriç Koleji Rehberlik Servisi; öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, bulundukları ortamda ne yapabileceklerini kavramaları, kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapar ve psikolojik destek verir.

 

    Rehberlik hizmetleri eğitim sürecindeki tüm öğrencileri kapsar. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberlik hizmeti bir takım çalışmasıdır. Bu çalışmalar öğretmen-veli-idare işbirliği içinde yürütülmektedir. Rehberlik hizmetlerinde “süreklilik”, “gönüllülük”, “bireysel farklara saygı” ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ

     Rehberlik Servisi olarak önceliğimiz tüm öğrencilerimizi yakından tanımaktır. Çalışmalarımızı, öğrencilerimizin yaş grubu, ihtiyaçları, ilgi alanları, yetenekleri ve gelişimi doğrultusunda düzenliyoruz. Mevcut öğrencilerimizin yanı sıra okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin adaptasyon sürecinde destekçisi oluyoruz. Rehberlik servisi olarak sadece öğrenci odaklı çalışmalar yürütmüyoruz; ebeveyn ve öğretmenlere yönelik çalışmalar da düzenliyoruz.

Öğrencilerimiz için:

 

Psikososyal Destek Çalışmaları:

 • Kendini tanıma ve gerçekleştirme

 • Olumlu benlik algısı geliştirme

 •  İletişim Becerileri

 • Olumlu Akran İlişkileri

 • Empati becerisi sağlama

 • Sorumluluk duygusu geliştirme

 • Problemlerle ve stresle baş edebilme becerisi kazandırma

 • Motivasyonu arttırma

 

Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları:

 • Verimli ders çalışma tekniklerini öğretme

 • Test Çözme Teknikleri

 • Kişiye uygun hedefler belirleme

 • İlgi, yetenek ve becerilerini tanıtma

 • Meslekleri tanıtma ve kariyer haritası çizme

 • Sınav kaygısı ile baş edebilme

 • Tercih danışmanlığı

Ebeveynlerimiz için:

Veli Görüşmeleri:

 • Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanterler ve öğrencinin akademik - sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla, randevulu veli görüşmeleri yapılmaktadır. “Okul-aile–öğrenci üçgeni arasındaki iletişim kanallarının açık olması, öğrencinin değişimi ve gelişimini sağlamada en önemli unsurlardan biridir.” anlayışı bu görüşmelerin temel dayanağını oluşturmaktadır.

Bültenler:

     Velilerden gelen gereksinimlere paralel olarak veya gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile ilgili bilgiler araştırılarak ve derlenerek aylık bültenler halinde yayınlanır.

 

 • Çeşitli konularda atölye çalışmaları (etkili iletişim, psikolojik sağlamlılık, ergenlik vb.)

 •  Seminerler (merkezi sınavlar, ebeveyn tutumları vb.)

Öğretmenlerimiz için:

 • Eğitim Seminerleri

               Meriç Kolejinde yılın çeşitli dönemlerinde tüm öğretmen kadrosunun katılımıyla, alanında uzman olan kişilerin önderliğinde, eğitimdeki en yeni yöntem, analiz ve teknikleri takip edebilmek ve değişen çağa uyum sağlayabilmek amacıyla çeşitli konularda seminerler gerçekleştirilir

 • Öğrencilerin gelişim alanlarını destekleyici müşavirlik sağlama

 • Okul rehberlik programını hazırlama

 • Psikososyal destek verme

SEMİNERLER ve SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR

                    

     Yıl içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık kazandırmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminerler veya sınıf içi çalışmalar gerçekleştirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak aşağıdaki becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir:

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

 • Ergenlik Dönemi Özellikleri

 • Motivasyon ve Başarı

 • Verimli Ders Çalışma

 • Test Çözme Teknikleri

 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

 • Ders Çalışma Programı Hazırlama

 • Deneme Sınavı Sonuç Karnesi Değerlendirme

 • İletişim Becerileri

 • Olumlu Akran İlişkileri

 • Hedef Belirleme

 • Olumlu Sosyal Davranışlar

 •  Sorun Çözme Becerileri

 •  İletişim Becerileri ve Empati

 •  Özgüven / Kendini Güvenle Ortaya Koyma

 •  Kendini Koruma ve Hayır Diyebilme

 

 

ENVANTERLER

     Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz. 

 • Benego Kişilik Envanteri

 • Burdon Dikkat Testi

 • Öğrenme Sitilleri Envanteri

 • Problem Tarama 

 • Başarısızlık Nedenleri

 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme

 • Sınav Kaygısı

 • Mesleki Eğilim Belirleme 

Burdon Dikkat Testi: Burdon dikkat testi çocukların dikkatini ölçer. Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (30) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 31 tane (a), 29 tane (g), 31 tane (b) ve 29 tane (d) harfi bulunmaktadır. Burdon testi “10-20” yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için ortaokula “3” lisede “2” dakika süre verilir.

 

Öğrenme Stilleri Envanteri: Öğrenme Stilleri Envanteri, bireylerin çevresini nasıl algıladıklarının, öğrenme çevresi ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve öğrenme çevresine nasıl tepkide bulunduklarını tespit etmeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme biçimlerini ifade etmektedir.

Envanter iki bölümden oluşmaktadır, öğrenme stilleri toplamda 10 alt boyuttan oluşmaktadır:

Bölüm I: Sözel öğrenme, sayısal öğrenme, görsel öğrenme, işitsel öğrenme, doğa öğrenme, içsel öğrenme.

Bölüm II: Sosyal öğrenme, düşünsel öğrenme, başkalarından öğrenme, eylemsel öğrenme.

Öğrenme stilleri envanteri,  60 sorudan oluşan bir envanterdir. Herhangi bir zaman sınırı olmamasına karşın, uygulama 20-25 dakika sürmektedir.

 

COVİD 19

Uzaktan eğitim devam sürecinde psikolojik danışmanlık hizmetleri çevrim içi olarak sürecektir. Gizlilik dahil tüm etik çerçeveler yüz yüze eğitimde olduğu gibi geçerlidir.

 • Facebook
 • Twitter