top of page
the-hands-of-the-child-who-smeared_edite

ENVANTERLER

     Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz. 

- Benego Kişilik Envanteri

- Burdon Dikkat Testi

- Öğrenme Sitilleri Envanteri

- Problem Tarama 

- Başarısızlık Nedenleri

- Çalışma Davranışlarını Değerlendirme

- Sınav Kaygısı

- Mesleki Eğilim Belirleme 

Burdon Dikkat Testi: Burdon dikkat testi çocukların dikkatini ölçer. Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (30) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 31 tane (a), 29 tane (g), 31 tane (b) ve 29 tane (d) harfi bulunmaktadır. Burdon testi “10-20” yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için ortaokula “3” lisede “2” dakika süre verilir.

 

Öğrenme Stilleri Envanteri: Öğrenme Stilleri Envanteri, bireylerin çevresini nasıl algıladıklarının, öğrenme çevresi ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve öğrenme çevresine nasıl tepkide bulunduklarını tespit etmeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme biçimlerini ifade etmektedir.

Envanter iki bölümden oluşmaktadır, öğrenme stilleri toplamda 10 alt boyuttan oluşmaktadır:

Bölüm I: Sözel öğrenme, sayısal öğrenme, görsel öğrenme, işitsel öğrenme, doğa öğrenme, içsel öğrenme.

Bölüm II: Sosyal öğrenme, düşünsel öğrenme, başkalarından öğrenme, eylemsel öğrenme.

Öğrenme stilleri envanteri,  60 sorudan oluşan bir envanterdir. Herhangi bir zaman sınırı olmamasına karşın, uygulama 20-25 dakika sürmektedir.

 

bottom of page