top of page

Ebeveynlerimiz için:

Veli Görüşmeleri:

Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanterler ve öğrencinin akademik - sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla, randevulu veli görüşmeleri yapılmaktadır. “Okul-aile–öğrenci üçgeni arasındaki iletişim kanallarının açık olması, öğrencinin değişimi ve gelişimini sağlamada en önemli unsurlardan biridir.” anlayışı bu görüşmelerin temel dayanağını oluşturmaktadır.

   

 Bültenler:

     Velilerden gelen gereksinimlere paralel olarak veya gerçekleştirilen eğitim

seminerleri ile ilgili bilgiler araştırılarak ve derlenerek aylık bültenler halinde yayınlanır.

 

- Çeşitli konularda atölye çalışmaları (etkili iletişim, psikolojik sağlamlılık, ergenlik vb.)

- Seminerler (merkezi sınavlar, ebeveyn tutumları vb.)

using-laptop-group-people-business-confe
soft-focus-head-microphone-stage-student

Öğretmenlerimiz için:

- Eğitim Seminerleri;

      Meriç Kolejinde yılın çeşitli dönemlerinde tüm öğretmen kadrosunun katılımıyla, alanında uzman olan kişilerin önderliğinde, eğitimdeki en yeni yöntem, analiz ve teknikleri takip edebilmek ve değişen çağa uyum sağlayabilmek amacıyla çeşitli konularda seminerler gerçekleştirilir.

- Öğrencilerin gelişim alanlarını destekleyici müşavirlik sağlama

- Okul rehberlik programını hazırlama

- Psikososyal destek verme

bottom of page