top of page

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Değerli Velimiz,

Özel Meriç Koleji olarak; huzurlu, güvenli ve disiplinli bir ortamda öğrencilerimizi yetiştirmeyi hedefliyor, eğitim sektöründeki 15 yıllık tecrübemize dayanarak öğrencilerimizin gelecekte planladıkları hedeflerine ulaşmalarını amaçlıyoruz.

Eğitime vizyon kazandıran bölgesel bir marka olan Meriç Koleji olarak amacımız kurumumuzu Türkiye markası haline getirmek.

Hedefimiz her alanda Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bilinçli bir nesil yetiştirmek, her  öğrencimizi yaşam boyu mutlu  ve idealist  bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Meriç Koleji ortaokulu bir öğrencinin hayata başarılı bir hazırlık sürecinin temellerini  okulda attığının bilincindedir. Bu alanda ilerlerken ;

8.derslerimizde Etüt programlarımız hafta sonları da soru çözüm saatleri ile desteklemekteyiz.

Bütün öğrencilerimiz  farklı yayınevlerinden sağlanan  yeni nesil müfredata uygun ders kitapları,ders anlatım föyleri  ,ünite değerlendirme sınavları ve denemeler  ile desteklenmektedir.

 

Ayrıca sınava hazırlık grubu LGS öğrencilerimiz  için 30  farklı deneme sınavı uygulanmakta ve sınav sonuçları rehber - mentör öğretmenleri işbirliğiyle  değerlendirilmektedir.

3343.png
fffff.png
okulistik-logo.png
EYSİS.png

Her öğrencimize  Okulistik üyeliği  tanımlanarak sistem üzerinden eğlenceli  bir şekilde konuları tekrar etmeleri ve konuları testlerle  pekiştirmeleri sağlanır.

 

Öğrencilerin ödev  takipleri öğretmenleri tarafından yapılır.

Öğrencilerin  konu eksiği olduğunda bire bir ders imkanı   sağlıyoruz.

Uygulanan danışman öğretmenlik sistemi ve mentörlük sistemiyle birlikte hareket eden rehberlik servisi

Velilerimize 2 haftada 1 Çarşamba günü mentörlük araması yapmaktayız.

666.png

- EYSİS üzerinden  velilerimiz ; öğrencilerin devam devamsızlık durumlarını  ,öğretmenleri tarafından tanımlanan ödevlerini  ve akademik başarılarını takip  edebilirler.

- 5,6 ve 7.sınıflarda Dil eğitiminde hedef dil olan İngilizce ve ikinci dil olarak  Almanca derslerinde kalıcı öğrenmeler sağlamak,

- Akademik başarının yanında tüm alanlarda becerileri gelişmiş, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek birincil hedeflerimiz arasındadır.

bottom of page