top of page

İlkokul Eğitim Sistemimiz

‘’Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim modeli’’ prensibinden yola çıkarak öğrencilerimize bireysel farklılıkları doğrultusunda eğitim vermekteyiz. Ailemizin bir parçası olmaya aday olan ilkokul 1.sınıf öğrencilerimize uyguladığımız ‘’Okul Olgunluk Testi’’ ile öğrencilerimizin bir önceki yıla ait kazanımlara hangi düzeyde sahip olduklarını belirleyip eksik oldukları kazanımları tespit ederek iyileştirici çalışmalar ile eğitim-öğretim sürecimize başlıyoruz.

students-knowing-right-answer.jpg
teacher-giving-lesson-her-students.jpg

1.Sınıftan itibaren uygulanan yabancı dil eğitim programımız ile öğrencilerimizin günlük etkinliklerinin içinde deneyimleyerek öğrenmeleri hedeflenir. Türk ve yabancı öğretmenlerimizin eşliğinde İngilizce ve Almanca dil eğitimi, öğrencilerimizin anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmalarını sağlar.

Başlıksız-1.png

Öğrencilerimize, örgün eğitim programları dışında OKULİSTİK, EYSİS gibi programlarımızla destekleyici interaktif eğitim sağlıyoruz. Konu tekrarı, eğitsel oyunlar, ödev takibi ve veli bilgilendirme gibi çok yönlü olarak öğrencilerimizi bireysel öğrenme modelini destekliyoruz.

fffff.png
okulistik-logo.png
EYSİS.png

Deneyimli, dinamik, yenilikçi ve alanında uzman öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin durum takibi ve haftalık değerlendirilmeleri velilerimiz ile paylaşarak bireysel öğrenci takip sistemini uyguluyoruz.

high-angle-view-drawing-kids.jpg
bottom of page