İyi Bir Eğitim İçin

Özel Meriç Okullarında Eğitim


Okullarımızda öğrencilerin yıl içinde öğrenmesi gereken akademik kazanımların tamamının öğretilmesiyle birlikte hazırladığımız ekstra programlarla öğrencilerimizin sosyal, kişisel, ahlaki ve psikolojik gelişimlerini de bulunduruyoruz. Böylece öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca ortaokulun son sınıfında yapılan Ortak Sınavlara hazırlık eğitimimiz 5. Sınıftan itibaren başlamaktadır. Böylece öğrencilerin sınav kaygısı, kodlama hataları, heyecan gibi kendisini olumsuz etkileyecek olan durumlarla karşılaşma riskini minimuma indiriyoruz.

Ölçme ve Değerlendirme

Normal yazılı sınavların dışında öğrencilerimize uyguladığımız İzleme Sınavları ile o ay gördüğü bilgilerin öğrenim durumlarını kontrol ediyoruz. Bu sınavdan çıkan sonuca göre ise öğrencilerimize eksiklikleri doğrultusunda bireysel çalışmalar yaparak eksikliklerinin tamamlanmasını sağlıyoruz.  Deneme Sınavları ise belirli periyotlarla uygulanmakta olup öğrencilerimizin o güne kadarki işlemiş olduğu konuların tamamından sorumlu tutulduğu adeta bir Ortak Sınav provasıdır. Sınav şartları göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren bu maratona hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Eğitim Türü

Öğrencilerimize tam gün eğitim verilmektedir. Günlük yedi ders üzerinden verilen eğitimimiz alınan izinler sayesinde ders bitiminde öğrencilerimizin iki saat daha kalmasını sağlayarak dokuz derse çıkarılmaktadır. Bu ekstra olan iki saatte öğrencilerimize ödev yaptırılıp işledikleri konuların tekrarlarına yer veriliyor. Böylece öğrencilerimizin okuldan çıktıktan sonra kendilerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlamış oluyoruz. Ayrıca hafta sonları sınav grubu öğrencilerimizde sabit, diğer sınıflarımızda ise isteğe bağlı olarak beş ders daha verilmektedir. Böylece öğrencilerimizin konu bazında da eksiklerini kapatmış oluyoruz.

Rehberlik ve Danışma

Okullarımızda alanında uzman rehber öğretmenlerle birlikte her sınıfın ayrı danışman öğretmenleri bulunmaktadır. Rehber öğretmen öğrencilerle yaptığı çalışmalarda onların kaygılarını azaltmak, eğitim imkanlarını artırmak ve başarı veya başarısızlık nedenleri üzerinde çalışmak noktasında yön göstermektedir. Ayrıca her sınıfın sorumlu danışman öğretmeni periyodik bir şekilde velileri arayarak öğrencinin genel durumu hakkında bilgi verir ve veliyle bilgi alışverişinde bulunur. Bu sayede okul-aile iş birliği içinde eğitim hareketinin içinde yer alır. Danışmanlık aramalarıyla birlikte doğabilecek olan sorunlar önceden tespit edilip bu konuda iyileştirmeler yapılır.

Sportif Faaliyetler

Okullarımızda kapalı beden eğitimi derslikleri mevcut olup öğrencilerin ilgi ve alakaları doğrultusunda sportif faaliyetlere yönlendirilmektedir. Bu derslerde masa tenisi, badminton,  duvar tenisi, pas çalışması gibi aktiviteler mevcut olup okulda bireysel ve takım sporları yapılmaktadır. Bu bağlamda minikler ve yıldızlar kategorisinde futbol, basketbol, voleybol, yüzme, satranç, masa tenisi takımları kurulmuş olup bu takımlarımız müsabakalarda yarışmaktadır. Ayrıca okulumuzda öğrecncilerimiz gruplara bölünmüş olup cuma günleri yüzmeye gitmektedirler. Yüzme antrenörü olan hocalarımız sayesinde yüzme bilmeyen öğrencilerimiz yüzmeyi öğrenirken diğer öğrencilerimiz ise müsabakalara hazırlanmaktadır.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal ve kişisel becerilerini geliştirmeleri için birçok aktivite bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları tiyatro, dans, İngilizce skeçler, resim çalışmaları, solo ve koro halinde konserler ve gösterilerdir. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin hem sıkılmalarını engellemiş olup hem de kitle karşısında kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştiriyoruz.  Küçük yaşlardan itibaren bu konularda kendilerini geliştiren öğrencilerimiz başarma ve yapabilme duygularını hissetmiş oluyorlar. Ayrıca hazırlık, planlama ve uygulama dönemlerinin tamamında öğrencilerimizin yer alması onların organizasyon kurma ve topluluğu yönetme konusunda da başarılı olmasını sağlıyoruz.