MERİÇ KOLEJİ OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

Değerli  Velimiz,

 Özel Meriç Koleji olarak; huzurlu, güvenli ve disiplinli bir ortamda öğrencilerimizi yetiştirmeyi hedefliyor, eğitim sektöründeki 17 yıllık tecrübemize dayanarak öğrencilerimizin gelecekte planlatıkları hedeflerine ulaşmalarını amaçlıyoruz.

Meriç Koleji olarak amacımız eğitime vizyon kazandıran bölgesel bir marka haline gelmek.

Hedefimiz her alanda Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda biliçli bir nesil yetiştirmek, her öğrencimizi yaşam boyu mutlu ve idealist bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmaktır.

- YÖNETİM SORUMLULUĞU

Meriç Koleji'nin en önemli varlığı ve önceliği sahip olduğu insan kaynağıdır. Tüm yönetcilerin çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri vardır.

- ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU

Meriç Koleji'nde kalite eğitimin temel bir unsuru olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerden belirlenen hedefleri doğrultusunda sistemli ve planlı bir şekilde yürütülür.

- KALİTE POLİTİKAMIZ

Meriç Koleji'nde kalite eğitimin temel bir unsuru olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerden belirlenen hedefler doğrulsunda sistemli ve planlı bir şekilde yürütülür.

- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ

Meriç Koleji sadece eğitim alanında değil kültür, sanat, alanlarında da sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkmaktadır. Meriç Koleji bir öğrencininn hayata başarılı bir hazırlık sürecinin temellerini okulda attığının bilincindedir. İlkokuldan üniversite hazırlığa kadar eğitim öğretim programları bu noktada büyük önem taşımaktadır. Bu alanda ilerlerken;

1) Uygulanan danışman öğretmenlik sistemi ve mentörlük sistemiyle birlikte hareket eden rehberlik servisi,

2) Akademik yeterlilik için yapılan çok sayıda deneme sınavı,

3) Eksiklikleri tamamlamak amacıyla yapılan etüt ve bireysel çalışmalar,

4) Dil eğitiminde hedef dil olan İngilizce ve İkinci dil olarak Fransızca veya Almanca derslerinde kalıcı öğrenmeler sağlamak,

5) Akademik başarının yanında tüm alanlarda becerileri gelişmiş, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek birincil hedeflerimiz arasındadır.

     Bu değerli varlığımız olan öğrencimizin geleceğini inşa ettiği yıllarda Meriç ailesi olarak yanında olmak istiyoruz. Geleceğin için geleceğin yer Meriç Koleji.

  • Facebook
  • Twitter